Poradnie

Centrum Medyczne Cztery Pory Roku udziela świadczeń zdrowotnych w ramach następujących poradni:

Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej:

  • gabinet lekarza medycyny rodzinnej
  • gabinet pielęgniarki środowiskowej
  • gabinet położnej środowiskowej
  • punkt szczepień

Poradnia urologiczna

Poradnia dermatologiczna

Poradnia chorób zakaźnych

Poradnia ginekologiczno-położnicza

Poradnia geriatryczna

Poradnia chirurgii onkologicznej

Poradnia medycyny pracy

Poradnia urazowo – ortopedyczna

Poradnia chorób płuc

Poradnia logopedyczna

Pracownia USG

Cennik świadczeń zdrowotnych udzielanych komercyjnie można pobrać tutaj.

Informacja o zasadach udostępniania dokumentacji medycznej oraz wysokość odpłatności do pobrania tutaj.